FIFe BRC lämnar ett förslag om registreringsregler

Mot Bombay BC: s vilja lägger FIFe BRC fram ett förslag om registreringsregler för Bombay.

Detta kommer att göra det omöjligt för oss att korsa ut med burma eftersom de måste vara fritestade från dilution- och chokladanlag. De andra organisationerna där Bombay är godkänd har  inga begränsningar när det gäller recessiva färger och vi tror också att det kommer att vara mycket svårt att hitta lämpliga burmor (utan choklad/dilution) att använda i vårt avelsprogram.

Dessa två meningar MÅSTE raderas:

”När preliminärt erkännande uppnås måste BUR n som används för outcross testas fritt från choklad- och dilutiondgenen. Denna tillåtelse kommer att raderas när fullständigt erkännande erhålls. ”

Under de senaste 18 månaderna har BOM non BC fortsatt att tillhandahålla information om rasens utveckling inom FIFe. BOM non BC har inte fått något officiellt svar från FIFe angående det insända materialet. BOM non BC är förvånad över att läsa FIFe BRCs -förslag nr 9 angående vår ras när artikel 10 i FIFe uppfödnings- och registreringsregler säger att rasspecifika registreringsregler bör följa ansökan om preliminärt erkännande.

Klicka på bilden för att ladda ner en pdf med BRCs förslag.

Klicka här för att läsa förslaget om registreringsregler som BOM non BC skickat tillsammans med ansökan om preliminärt erkännande (som lämnades obesvarat). Klicka här för en förklaring av registreringsreglerna som skrivits av BOM non BC .